3. místo v ruštinářské soutěži

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, které vzhledem k epidemické situaci probíhalo v online prostoru. Soutěž byla zaměřena na mluvený projev soutěžících, kteří si tímto způsobem zároveň vyzkoušeli, jaké to je mluvit s rodilým mluvčím. Na přípravu moc času nebylo a já si navíc byla vědoma velkých mezer v konverzaci i v pozapomínaných …

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Tereza Pernicová Školní novinky

Vypisujeme 2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022. Uzávěrka přihlášek je do 7. června 2021. Veškeré důležité informace o organizaci a kritériích najdete TADY.

Výsledky přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Dne 19. května byly CZVV zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky. Tato zkouška se na naší škole konala pouze na obor Gymnázium všeobecné. Přijímací zkoušky na obor Gymnázium humanitní a Kombinované lyceum byly zrušeny a žáci byli přijati bez přijímací zkoušky. Ve výsledkové listině přijímacího řízení jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem – registrační číslo bylo zákonným zástupcům sděleno v Oznámení o zahájení správního …

Setkání s Markem Výborným, poslancem KDU-ČSL, na Gymnáziu v Jevíčku

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

V pátek 14. května 2021 navštívil Gymnázium Jevíčko poslanec Marek Výborný. Sešel se zde se zástupci města a jevíčských škol a společně pak diskutovali o současné situaci ve školství, o problémech mateřských škol, základních a středních, ale i o těžkém postavení základních uměleckých škol v době výuky online. Stručně také informoval zástupce města a škol o vývoji v oblasti školství …

Přijímací zkoušky – náhradní termín

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Na základě OOP MŠMT ze dne 7. května 2021 MSMR-4337/2021-8 informujeme zákonné zástupce uchazečů o studium na naší škole, že v případě, že uchazeč měl konat oba termíny přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud tuto skutečnost potvrdí řediteli školy nejpozději do 14. května 2021. Dále pak nově pro tento školní …

Opatření MŠMT: navýšení termínů maturitní zkoušky

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

OOP MŠMT ze dne 28.4.2021 se žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním nebo podzimním termínu 2021, navyšuje počet opravných zkoušek společné části maturitní zkoušky (tedy didaktických testů) na tři (dosud byly pouze dva opravné termíny). Pokud žák neuspěje u společné části maturitní zkoušky v jarním termínu nebo se z jejího konání omluví, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu 7. – 9. …

Adopce zvířete v ZOO

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Tak jako pomáháme našim žákům zvládat současnou nelehkou situaci, rozhodli jsme se, že pomůžeme i o kousek dál – a to v zoo Svatý Kopeček. Zoologické zahrady byly dlouhou dobu bez návštěvníků a finanční rezervy pro nákup zvířecích pochoutek se značně ztenčily. Přitom právě zoologické zahrady jsou místem lidské péče o zvířata, která jsou často ve volné přírodě zranitelná či …

Informace o povinnostech uchazeče – testování uchazečů o střední vzdělávání

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Na základě opatření MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 a mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je stanovena povinnost testování uchazečů o vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku (týká se uchazečů o obor Gymnázium všeobecné).   Uchazeči mají povinnost před zahájením přijímací zkoušky na naší škole předložit doklad o provedeném negativním testování. Testování provádí základní škola, ve které je uchazeč žákem, tato základní škola …

Vzpomínka na Zdenu

David Plech Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Ing. Zdeňka Jirásková (rozená Smékalová) absolvovala se svojí sestrou jevíčské gymnázium v roce 1974 ve třídě paní profesorky Miluše Hrubé. V roce 2002 se vrátila na alma mater jako učitelka chemie. Svoji pedagogickou činnost ukončila v roce 2018. Navždy nás opustila 1. března letošního roku. Zdeňka Jirásková byla mojí kolegyní už od mého nástupu na gymnázium v roce 2002. Měly jsme ve sborovně místo …

Informace o zrušení přijímacích zkoušek pro některé obory

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Přijímací zkoušky na Gymnázium Jevíčko ve školním roce 2020/2021 se na obory 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) a 78-42-M/06 Kombinované lyceum nekonají. Žáci, kteří se na tyto obory hlásí, jsou automaticky přijati bez přijímacích zkoušek. Potvrzení o přijetí bude vydáno po 28. dubnu 2021, jakmile bude ukončeno přijímací řízení na všech školách. Poté mohou žáci odevzdat své zápisové lístky. Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j. …