Vzpomínka na Zdenu

David Plech Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Ing. Zdeňka Jirásková (rozená Smékalová) absolvovala se svojí sestrou jevíčské gymnázium v roce 1974 ve třídě paní profesorky Miluše Hrubé. V roce 2002 se vrátila na alma mater jako učitelka chemie. Svoji pedagogickou činnost ukončila v roce 2018. Navždy nás opustila 1. března letošního roku. Zdeňka Jirásková byla mojí kolegyní už od mého nástupu na gymnázium v roce 2002. Měly jsme ve sborovně místo …

Informace o zrušení přijímacích zkoušek pro některé obory

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Přijímací zkoušky na Gymnázium Jevíčko ve školním roce 2020/2021 se na obory 79-41-K/41 Gymnázium (humanitní) a 78-42-M/06 Kombinované lyceum nekonají. Žáci, kteří se na tyto obory hlásí, jsou automaticky přijati bez přijímacích zkoušek. Potvrzení o přijetí bude vydáno po 28. dubnu 2021, jakmile bude ukončeno přijímací řízení na všech školách. Poté mohou žáci odevzdat své zápisové lístky. Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j. …

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2021

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Bojíš se přijímacích zkoušek? Nejsi si jistý, co očekávat? Chceš mít jistotu, jak správně řešit vzorová zadání? Chceš se zeptat vyučujících na nejasnosti v postupech? Informace o přijímacích zkouškách kompletně. Nabízíme žákům 9. tříd přípravné kurzy. V letošním školním roce se budou konat v online podobě (videokonference přes Google Meet). Termíny: Matematika 4. února 2021, 14.00 –⁠ 16.00 5. února …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE, 14. 11. 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

VÍTEJTE NA HISTORICKY PRVNÍM DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE GYMNÁZIA JEVÍČKO CO VÁS ČEKÁ? v 10 hodin živé vysílání s paní ředitelkou Lucií Škvařilovou na facebooku ve 13 hodin živý vstup s panem učitelem Plechem na instagramu (zaměří se více na kombinované lyceum) ve 14 hodin živý vstup s paní učitelkou Pernicovou na instagramu (zaměří se více na gymnázium) od 10 …

Volby do školské rady 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky, Školská rada

V prosinci tohoto roku vyprší funkční období členu Školské rady Gymnázia v Jevíčku. Na období 2021 — 2023 je nutné zvolit novou školskou radu. Volby se uskuteční v termínu 10. – 20. 11. 2020. Hlasování o navržených kandidátech proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) do …

OSVĚTIM 2020

Tereza Pernicová Aktuality Gymnázium, Školní novinky

V pondělí 21. 9. 2020 jsme se vydali do polské Osvětimi. Sešli jsme se v 6:50 před budovou našeho gymnázia a hned v sedm hodin jsme obsadili všechna místa v autobuse a odjeli směrem Vítkovice. Tam nás totiž čekala naše první zastávka. Již po cestě nám naše skvělá paní průvodkyně vyprávěla spoustu zajímavých informací o bývalém areálu hutí, dolů a …