Autors: Tereza Pernicová

Články přidané Tereza Pernicová

Adaptační kurz třídy 1.L

První den jsme vycházeli pěšky z Jevíčka do Borotína na faru, přibližně 9 km. hned poté, co jsme došli do Borotína, začal boj s pavouky, který nedopadl úplně nejlépe. Naštěstí nás čekala spousta jiných aktivit., jedna z nich byla vázání sešitů s panem učitelem Müllerem. Na večer pro nás pan...
Více

Kurz primární prevence 2019

            V rámci výuky ve druhém ročníku gymnázia a kombinovaného lycea se uskutečnil v termínu 17. 6. – 19. 6. 2019 Kurz primární prevence, pro žáky gymnázia (KPP) a 17. 6. – 21. 6. 2019 Přírodovědná exkurze, pro žáky lycea (KPP + PE). Oba kurzy jsou specifickou součástí školního vzdělávacího...
Více

Matematické úspěchy ve školním roce 2018/2019

I když matematika nepatří u řady studentů k nejoblíbenějším předmětům, řada z nich se s chutí účastní řady soutěží. Na začátku školního roku pořádá Mensa ČR soutěž Logická olympiáda, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online. V tomto školním roce se kategorie C – střední školy – zúčastnilo 388...
Více

Jarní zprávy z Domova mládeže

Školní rok utekl jako voda a všichni se již těší na prázdniny. Během posledních týdnů svého pobytu na DM se studenti mohli zapojit do různých aktivit, které pro ně připravily vychovatelky. Paní Blahová společně s několika zájemci navštívila bazén ve Velkých Opatovicích. Paní Vafková uskutečnila další kolo v překonávání „Intrrekordů“.  ...
Více

První maturitní zkoušky Kombinovaného lycea na Gymnáziu v Jevíčku

Maturitní zkoušky 4. ročníku oboru Kombinované lyceum byly zahájeny dne 22. 5. 2019 obhajobami maturitních prací před maturitní komisí a veřejností. Žáci si připravili prezentace svých prací, zodpověděli všechny položené otázky a nervózně čekali na výsledky. Všichni svoje maturitní práce obhájili a o dva dny později úspěšně absolvovali i ústní...
Více

Komentáře udělené Tereza Pernicová

    Tereza Pernicová neudělil(a) dosud žádné komentáře.