Autors: Tereza Pernicová

Články přidané Tereza Pernicová

Předjaří na domově mládeže

Během února a začátkem března jsme na DM předkládali studentům obvyklou nabídku stálých činností a kroužků, jako jsou například sauna, posilovna, knihovna, kroužek Jen tak, i nabídku mimořádných aktivit. S p. Machorkovou jsme přivítali jaro prostřednictvím osazování květinových truhlíků. P. Blahová nabídla možnost vyrazit do přírody a uskutečnila vycházku ke...
Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 26.2. 2020 proběhlo ve Svitavách okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili studenti gymnázia v rámci kategorie D – střední školy. Soutěž obnášela tři druhy úkolů: práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Soutěže se zúčastnili Matěj Toul (ze třídy 3. B) a Dado Dia (ze třídy...
Více

Soutěž ve francouzském jazyce 2020

Dne 21. 2. 2020 se uskutečnila na našem gymnáziu Soutěž ve francouzském jazyce. Soutěže se zúčastnili tři studenti: Beata Jílková z 2.B, Tereza Marková z 2. B a Jakub Kuchař z 2.A. Nejprve proběhl poslech a poté mluvený projev. V něm se studenti představili, popsali obrázek a vylosovali si konverzační téma a situaci....
Více

Zprávy z DM

Na přelomu měsíců ledna a února byly pro studenty na DM opět připraveny nejrůznější aktivity. Zájemci se mohli zúčastnit bleskového turnaje ve vědomostním pexesu s p. Vafkovou, vyrazit na vycházku k pomníku napoleonských válek s p. Blahovou nebo si přijít popovídat u čaje a sušenek s p. Machorkovou. P. vychovatelka...
Více

Úspěch žáků Gymnázia Jevíčko v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Žáci řeší gramatické úkoly a píší slohovou práci na zadané téma. Školní kolo II. kategorie této soutěže se uskutečnilo na Gymnáziu Jevíčko v prosinci. Zvítězil Jan Hader ze třídy 4.B před Kateřinou Grulichovou z 1.B. Jan...
Více

Komentáře udělené Tereza Pernicová

    Tereza Pernicová neudělil(a) dosud žádné komentáře.