Zprávy z DM – podzim 2019

3. prosince se Gymnázium Jevíčko a DM zapojily do „Srdíčkového dne“, jehož organizaci zajistila vedoucí vychovatelka DM p. Vafková. Studenti z 1. B tento den prodávali po městě propisovačky, náramky, magnetické kolíčky a další sbírkové předměty. Vybraná částka (více než 14 000,- Kč) je určena na pomoc nemocným dětem.

Během listopadu zahájila p. Vafková na DM tradiční podzimní turnaje v těchto disciplínách: šipky, stolní fotbal, stolní tenis jednotlivci a dvojice. Další zajímavou sportovní aktivitu pro studenty zorganizovala p. Blahová, a to návštěvu horolezecké stěny ve Velkých Opatovicích.

S příchodem adventu se i na DM snažíme vytvořit vánoční atmosféru a zapojit studenty do výzdoby DM, jako je např. zhotovení adventního věnce (s p. Machorkovou), strojení stromečku či zdobení svícnů (s p. Gnipovou).

Mgr. Darina Gnipová

Přidáno