Zájezd do Vídně

26. října slaví Rakušané státní svátek Den státnosti Rakouska, který jim připomíná podepsání Státní smlouvy o nezávislosti Rakouska na počátku roku 1955, jehož následkem byl právě v tento den odchod posledních okupačních vojsk z území země. Na počest této pro Rakušany velmi významné události jsou zejména v hlavním městě každým rokem pořádány nejrůznější zajímavé akce. Tato skutečnost spolu se sníženým vstupým v mnoha muzeích nacházejících se ve Vídni sem každoročně přiláká obrovské množství turistů, kteří využívají té příležitosti a vydávají se poznávat nejznámější památky tohoto města.
Možnosti podívat se do města, které má jedno z nejbohatších historických center, se chopili i studenti Gymnázia Jevíčko a podzimní prázdniny si okořenili účastí na již tradičním zájezdu pořádaném kabinetem německého jazyka. Z mnoha pamětihodností, které rozhodně stojí ve Vídni za vidění, se vzhledem k velmi omezenému času musely vybrat pouze některé, a tak výsledný program sestával z těch pravděpodobně nejatraktivnějších – nahlédnutí do královských zahrad zámku Schönbrunnu, exkurze do prostor Vídeňského parlamentu, který se turistům otevírá pouze v tento den, pohledu na Hundertwasserhaus, návštěvy několika muzeí, přičichnutí k Španělské dvorní jezdecké škole, tlačenice u Stephansdomu a také utracení zbylých úspor v proslulém zábavním parku – Prateru.
Tímto děkujeme panu profesoru PaedDr. Vladimírovi Macků, který nám umožnil alespoň částečně nahlédnout do tajů historie Vídně a jejích památek a obohatit tak naše znalosti o městě na Dunaji.
Zdeňka Mauerová, 1.B

Přidáno