Rekonstrukce střechy budovy gymnázia

V pondělí 20. března 2017 byla zahájena oprava střechy budovy gymnázia. Oprava spočívá v odstranění stávající střešní krytiny i celého nevyhovujícího krovu a provedení nových konstrukcí. Stávající plechová krytina bude vyměněna za pálenou střešní krytinu. Malé stříšky nad hygienickými místnosti budou zastřešeny plechovou střešní krytinou. Nová střecha bude tvarově stejná jako dosavadní střecha gymnázia, sklony střechy budou také zachovány. Budou odstraněny veškeré klempířské konstrukce na střeše (okapní žlaby, oplechování říms apod.) a nahrazeny novými. Náklady na opravu, které přesahují částku 6 miliónů Kč, jsou hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje. Z důvodu rekonstrukce střechy budovy gymnázia bude zadní vchod od 21. 3. do 31. 8 2017 uzavřen. Vstup do školy bude pouze hlavním vchodem z ulice A. K. Vitáka. Školní rok 2017 – 2018 zahájíme pod novou střechou.

Jiří Janeček

Přidáno