Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete ZDE .

Přijatí uchazeči budou mít možnost odevzdat zápisové lístky na schůzce , která se uskuteční 27. dubna 2018 v 16:00 v aule Gymnázia Jevíčko.  Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude na schůzce předáno rozhodnutí o nepřijetí a budou moci podat odvolání proti nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠ KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v Jevíčku.

 

 

Přidáno