Úspěchy našich studentů v soutěžích

I v letošním školním roce dokázali studenti Gymnázia Jevíčko, že svými znalostmi a dovednostmi obstojí ve srovnání se studenty jiných gymnázii, resp. středních škol. A to nejen v rámci Pardubického kraje, tak i celé České republiky. Někteří z nich dokonce reprezentovali, či budou reprezentovat svoji školu na mezinárodních soutěžích.

Studenti Gymnázia Jevíčko uspěli jak v jazykových či humanitně zaměřených soutěžích, tak soutěžích zaměřených na přírodní vědy.

Vynikajícího úspěchu dosáhl student čtvrtého ročníku Gymnázia Jevíčko Štěpán Richter. Stal se jedním ze dvou vítězů filozofické soutěže Nebojme se myslet, kterou již třetím rokem pořádá Filozofická fakulta v Olomouci. V květnu bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní filosofické olympiádě (IPO) v dánském Odense.

Jakub Kaderka z třetího ročníku postoupil do celostátního kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. Navíc se svým projektem Vzdálená laboratoř reprezentoval v dubnu Pardubický kraj na mezinárodní Vernadského soutěži v Moskvě.

Martin Toul se stal vítězem krajského kola Chemické olympiády kategorie A. Kateřina Jarkovská obsadila výborné 3. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie A.

V jazykových soutěžích vynikl Daniel Richter, jenž se umístil na třetím místě celorepublikového kola soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum.

I ostatní studenti, kteří postoupili do krajských kol jazykových soutěží, školu výborně reprezentovali.

Tereza Henslová získala druhé místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce, Dennis Michel Vymer 3. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce v kategorii II.C, Michaela Fickerová 3. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce a Eva Freitingerová 5. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce v kategorii III.

Úspěchy studentů jevíčského gymnázia jsou rovněž dokladem cílevědomé a pečlivé práce pedagogů a svědčí o tom, že výuka nejen cizích jazyků, ale i ostatních předmětů je na Gymnáziu v Jevíčku stále na vysoké úrovni.

Přidáno