Úspěchy Gymnázia Jevíčko v největší výtvarné soutěži v Pardubickém kraji „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“

Studenti Gymnázia v Jevíčku se zúčastnili již 4. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Garanty největší výtvarné soutěže v kraji jsou Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Záštitu nad soutěží převzali mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický či náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.

Odborná porota vybírala finalisty z rekordního počtu 1500 výtvarných prací, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Všechny soutěžní práce byly vystaveny i na internetových stránkách www.pomahameprirode.cz. Kromě odborného hodnocení probíhalo rovněž internetové hlasování, kde mohla široká veřejnost hlasovat pro svůj obrázek.  Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se konalo v Pardubicích ve středu 8. ledna 2014 a bylo na něj pozváno vždy deset finalistů z každé kategorie.

Naši školu reprezentovaly studentky druhých ročníků – Pavlína Tesařová a Tereza Drobníčková z 2. A, Jana Mazalová, Veronika Macounová, Nikola Krupková a Tereza Šafářová z 2. B.

Do finále v kategorii středoškolské mládeže porota vybrala tři práce studentek jevíčského gymnázia – Jany Mazalové a Veroniky Macounové (kolektivní práce), Terezy Drobníčkové a Pavlíny Tesařové, která se umístila na skvělém třetím místě. Internetovou soutěž vyhrála v kategorii středoškolské mládeže společná práce Nikoly Krupkové a Terezy Šafářové. Předávání cen zpříjemnila živá hudba a připravený raut. Doufejme, že následující ročník soutěže bude pro Gymnázium Jevíčko úspěšný alespoň tak, jako letos. Opět se potvrdilo, že GymJev je skvělým místem, kde má smysl studovat!

Veronika Macounová

Přidáno