Úspěch ve Fyzikální olympiádě

V krajském kole 56. ročníku Fyzikální olympiády se na 3. místě v kategorii D umístila studentka 1. ročníku Zdeňka Mauerová.  Studenti 2. ročníku soutěžili v kategorii C. Petr Mooz se umístil na 8. místě, Jan Moučka na 9. místě a Tereza Hrouzková na 11. místě.

Všem studentům blahopřejeme.

Mgr. Alena Luňáčková

Přidáno