Účast na mezinárodní filosofické olympiádě

Vynikajícího úspěchu dosáhl student čtvrtého ročníku Gymnázia Jevíčko Štěpán Richter. V květnu bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní filosofické olympiádě (IPO) v dánském Odense.
Cesta do Dánska vedla přes účast ve filozofické soutěži Nebojme se myslet, kterou již třetím rokem pořádá Filozofická fakulta v Olomouci.
Soutěž je dvoukolová. V 1. kole, národním, mají soutěžící za úkol vypracovat úvahu na jedno ze čtyř zadaných témat. Tématy jsou citáty z děl významných filozofů. Odborná porota vybere dvacet nejlepších prací a jejich autoři postoupí do 2. kvalifikačního kola soutěže. V letošním roce porota vybírala z více jak dvou set prací.
I ve 2. kole mají za úkol soutěžící vypracovat esej na zdané téma, a to v jednom z oficiálních jazyků Mezinárodní filosofické olympiády. Hodnotí se jak odborná úroveň práce, tak jazyková. Dva nejlepší účastníci budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži.
Štěpánova vítězná práce byla psána na téma Já a filosofie. Ve své práci se soustředil na otázku, jak se člověk stane filozofem, zabýval se též problematikou gnozeologie – otázkami poznání a smyslem poznání. Sám Štěpán k tomu dodal, že „člověk nikdy nedosáhne neomezeného poznání a vždy mu zůstane něco skryto“. V závěru práce se rovněž dotkl významu filozofie v každodenní realitě a relativity morálky.
Gratulujeme Štěpánovi k dosaženým výsledkům a přejeme mu mnoho úspěchů jak v Dánsku, tak u maturitní zkoušky, jež ho v květnu čeká.

Přidáno