Testování NIQES

V druhé polovině května se studenti kvarty zapojili do testování žáků 9. tříd NIQES. Jedná se o ověřování vědomostí a znalostí žáků z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, jehož cílem je ověření toho, do jaké míry žák zvládá požadavky obsažené v minimálních vzdělávacích standardech základního vzdělávání. Výsledky jsou k dispozici studentům na stránkách Niqes.

Přidáno