Světová škola

Globalizace, migrace, diskriminace, porušování lidských práv, chudoba, zdravotní problémy, nízká míra vzdělanosti, podvýživa, konflikty, násilí,… Problémy, se kterými se prostřednictvím nejrůznějších médií setkáváme dnes a denně zejména v souvislosti s potřebou jejich řešení. Studenti a učitelé Gymnázia Jevíčko se rozhodli, že už o řešení nechtějí jen slyšet. Zapojili se tedy do projektu Světová škola, který zaštiťuje společnost Člověk v tísni, aby se pokusili reálně vyřešit regionální problém s globálním přesahem. Kromě skvělého pocitu z dobře odvedené práce může být gymnáziu odměnou certifikát Světová škola, který potvrdí její místo v síti škol, které myslí na budoucnost.

Přidáno