Světová škola potřetí

Dne 20. 4. 2017 se naše gymnázium již tradičně zúčastnilo projektu Světová škola, který jsme měli na starost my, studenti 3. ročníků, v rámci společenskovědního semináře. Po několika hodinách pečlivých příprav a plánování projektového dne na téma “Hlad, plýtvání jídlem a poruchy příjmu potravy”, konečně nadešel “den D” a my jsme, plní nervozity a očekávání, mohli uvítat žáky osmých tříd Základní školy Jevíčko v aule gymnázia.

Po detailním seznámení s programem se žáci pomocí losování barevných papírků rozdělili do tří skupin a přemístili se do tříd. V první třídě je čekal úkol v podobě předvádění pojmů pomocí pantomimy, díky kterému se vžili do celé problematiky projektového dne.  V další třídě je čekala ochutnávka chutných pokrmů, které byly vždy vyhotoveny ve dvou verzích – zdravé a nezdravé. Cílem bylo poukázat na to, že když je něco zdravé, nemusí to automaticky špatně chutnat. Nakonec si žáci mohli na vlastní oči prohlédnout, jak přibližně vypadá denní příjem jídla zdravého člověka v porovnání s jídelníčkem anorektika nebo obézní osoby. Dostali také spoustu zajímavých informací o zdravém vyváženém jídelníčku a důležitosti pohybu.

Po výukovém bloku následoval blok tematických her, kdy žáci měli za úkol ve skupinkách na jednotlivých stanovištích získat co nejvíce “peněz”, které následně využili na aukci zdravých potravin, která proběhla v aule. Skupinky si však musely nákupní strategii dobře promýšlet, neboť posledním úkolem dne bylo z jednotlivých surovin udělat plnohodnotný a dobře vypadající pokrm, který poté ohodnotila naše gymnaziální odborná porota. Pak již proběhlo jen předání odměn a závěrečné zhodnocení dne.

Dle mého názoru se projekt velice vydařil, všichni jsme si ho náležitě užili a byli jsme překvapeni, jak ochotně a s jakou vervou se žáci pustili do plnění našich výzev. Také jsme jim nenásilnou formou předali spoustu užitečných informací, které se jim, doufám, budou v budoucím životě hodit.

Více informací i fotografií z projektu najdete na www.projektsvetovaskola.cz.

 

 

Sára Pětvalská, 3.A

Přidáno