DEN PRO ZDRAVÍ

Dne 7. června 2016 zrealizovali studenti třetích ročníků společenskovědního semináře Den pro zdraví, který se konal v rámci projektu Světová škola. Cílem bylo poučit a pobavit žáky osmých tříd Základní školy Jevíčko. Hlavním tématem byly potraviny a jejich složení. Program byl zahájen ochutnávkou různých produktů a následným výběrem toho nejkvalitnějšího. Každý produkt jsme stručně rozebrali a upozornili na škodlivé látky v něm obsažené. Poté jsme se přesunuli na venkovní hřiště, kde žáci za plnění zábavných úkolů získávali indicie k textu o „éčkách“. Osmáci například pojídali mrkev na čas, lovili ústy jablka z vody a hledali třídy na gymnáziu. Závěrečnou aktivitou bylo aranžování ovoce. Veškeré soutěže jsme vyhodnotili a vítězný tým obdržel košík jahod. Doufáme, že si účastníci Den pro zdraví užili stejně jako my. Za organizaci děkujeme paní profesorce Hrbáčkové.

Více informací o projektu najdete na www.ProjektSvetovaSkola.cz.

Za studenty semináře Jana Komoňová a Natálie Jirglová, 7. S

 

Svetovaskola2016

Přidáno