Světová škola? Ano, to jsme!

Celoroční úsilí studentů společenskovědního semináře jevíčského gymnázia dosáhlo svého vrcholu. 16. června 2015 jim byl v Praze slavnostně předán certifikát potvrzující skutečnost, že Gymnázium Jevíčko je Světová škola.

A co to vlastně znamená? Splněním kritérií, stanovených pořadateli, gymnázium potvrdilo, že připravuje své studenty na život v globalizovaném světě a vede je k aktivitě a snaze se současnými problémy něco udělat.

Certifikát uděluje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. a získal Záštitu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Záštitu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Z rukou náměstka ministra školství Jana Zikla a ředitelky Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR Hany Ševčíkové jej převzali zástupci studentů Markéta Popelková a Štěpán Janků, kteří svůj projekt Vzhůru za zdravím v pražském Americkém centru představili ostatním účastníkům.

Děkujeme všem, kteří se na získání titulu Světová škola podíleli a díky kterým byly znovu potvrzeny kvality této vzdělávací instituce.

 

Mgr. Lenka Hrbáčková

 

Přidáno