Studenti gymnázia už vědí, jak se zachovat…

Ve čtvrtek 19. června 2014 se žáci prvních ročníků zúčastnili přednášky Bc. Ivany Šaršonové na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Konečně přednáška zaměřená na věci z praxe a každodenního života, přednáška poučná a užitečná, která by se měla opakovat častěji. Proč? Protože byla plná informací, které nám mohou zachránit život nebo které nám pomohou zachránit život druhým. Samotná prezentace byla doplněna ukázkovými spoty, například o povodních v České republice v posledních několika letech. Kromě zopakování základních informací, jako jsou telefonní čísla tísňového volání, jsme se dozvěděli něco o integrovaném záchranném systému, o evakuaci obyvatelstva v krizových situacích a také o požární prevenci.

Přednáška se podle mě povedla a měla by se opakovat častěji, jen by mohla být delší – jedna hodina je pro tak závažnou problematiku málo. Za všechny zúčastěné děkuji paní profesorce Lence Hrbáčkové a věřím, že nám domluví další zajímavé a poučné besedy i v příštích letech.

Michael Jordán, kvinta

Přidáno