Studenti gymnázia se opravdu nebojí myslet

V letošním školním roce proběhl na Filozofické fakultě UP Olomouc již čtvrtý ročník filozofické soutěže Nebojme se myslet. Sjelo se sem více než sto padesát středoškolských studentů z celé České republiky. Jejich úkolem bylo v devadesáti minutách vytvořit vlastní filozofický text, který následně hodnotili členové Katedry filozofie FF UP Olomouc.
Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásilo celkem osm studentů třetích a čtvrtých ročníků. Největšího úspěchu dosáhl Adam Koch, který se umístil mezi prvními osmnácti studenty a postoupil do dalšího kola soutěže. Cílem tohoto kola bylo vybrat dva studenty – reprezentanty České republiky na Mezinárodní filozofické olympiádě, mezi ně už Adam nepatřil.

K dosaženým úspěchům blahopřejeme!

Komise společenských věd

Přidáno