Soutěž „Vytvoř si svůj komiks“

Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. 14. listopadu se v aule školy sešlo 27 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých Opatovic. Cílem bylo vytvořit bajku. Soutěžící začali pracovat na svých komiksech hned po zahájení soutěže v 8 hodin a postupně kolem poledne svá díla dokončovali.

I letos neměla porota jednoduchý úkol. Hodnotila se nejen výtvarná úroveň, ale i text a originalita příběhu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže uvedla písní Prosba od Bohuslava Martinů studentka Vanesa Soares. A pak již následovalo konečné rozhodnutí poroty.

Tablet za první místo v soutěži získala Adéla Cecavová ze ZŠ Boskovice, druhé místo obsadila Julie Kouřilová ze ZŠ Jevíčko a třetí místo patřilo Martině Lukešové ze ZŠ Boskovice. Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala Nikola Forethová ze ZŠ Jevíčko. Všichni soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním listem a drobnými upomínkovými předměty.

Děkujeme všem učitelům, kteří se žákům věnovali a umožnili jim ukázat svůj talent i jinde než na své škole.

                                                                                                                                           PhDr. Zdeňka Valčíková

Přidáno