Soutěž Finanční gramotnost

V podzimních měsících uplynulého kalendářního roku se studenti jevíčského gymnázia zúčastnili již 6. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Během 30 minut vyplnili online test a čekali do začátku ledna na jeho výsledky. Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly Natálie Jirglová (6. S), Jana Mazalová (3. B) a Nicol Kraváčková (4. B), které následně spojily své síly, aby gymnázium reprezentovaly v okresním kole. Zde se jim podařilo získat celkové 4. místo.

K úspěchům blahopřejeme!

Komise společenských věd

Přidáno