Skrytá matematika

Dne 20. 12. 2016 se v budově gymnázia pro třídu 3. B uskutečnila přednáška z oboru informatiky a matematiky.

Přednášející, pan doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D., působící na katedře informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, měl za cíl nás seznámit s matematikou ukrytou v informatice.

Během této zajímavé přednášky se nám snažil přiblížit, co znamená informatika a představit různá odvětví této obsáhlé vědy. Nastínil nám rozdíly mezi tzv. univerzitním a technickým pohledem a přístupem k této problematice. Součástí přednášky byla témata řadicích algoritmů, jejich efektivit, náročností a reálného užití v praxi. Dále docent Krupka hovořil o databázích a rychlé a účinné práci s nimi, robotice či umělé inteligenci. Nechyběla ani analýza a zpracování obrazu a kódování v různých programovacích jazycích (binární kód – 1 a 0). Na konci přednášky jsme se dozvěděli něco o základním využití teorie grafů v principech vyhledávače Google.

Adriana Václavková, 3. B

Přidáno