Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 26. 1. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnili 3 studenti, Robin Richter a Martin Geršl ze třídy 3. B a Štěpán Neubauer ze třídy 7. S. Soutěžní úkoly byly sestaveny ze tří oblastí – planeta Země, práce s atlasem a obecné geografické znalosti. Na prvním místě se umístil Robin Richter, který získal celkem 93 bodů, na druhém místě skončil Martin Geršl se ziskem 89, 5 bodu a na třetím místě se umístil Štěpán Neubauer se ziskem 89 bodů. Studenti na prvním a druhém místě postoupili do okresního kola, které se koná dne 16. 2. ve Svitavách, Štěpán Neubauer díky svému vysokému bodovému zisku je plnohodnotným náhradníkem studentů na prvních dvou místech. Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výkonům a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Přidáno