Školní kolo olympiády ve fracouzském jazyce

Ve čtvrtek 12.2.2015 se konalo školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Soutěže se zúčastnilo šest studentek, které soutěžily ve dvou kategoriích. Kategorie B1 je určena žákům, kteří se učí francouzštinu méně než tři roky a kategorie B2 je pro žáky, kteří mají francouzštinu už déle. Soutěž měla dvě části: poslech a mluvený projev. Při mluveném projevu se studentky nejprve představily, poté popisovaly obrázek, dále si vylosovaly téma, o kterém krátce pohovořily. Nakonec odpovídaly na deset otázek týkajících se francouzské kultury. V mluveném projevu nebyly příliš velké výkonnostní rozdíly, ovšem poslech, který následně studentky označily za nejtěžší část, dopomohl k vítězství v soutěži. Výsledek „souboje titánů“ tedy dopadl takto:

 Kategorie B1:
1. místo: Pavlína Tesařová 3.A
2. místo: Zdislava Zavadilová 2.B
3. místo: Pavlína Látalová 2.B

Kategorie B2:
1. místo: Nikola Pospíšilová 7.S
2. místo: Eliška Žáčková 7.S
3. místo: Kamila Badalová 7.S
Všem šikovným studentkám děkuji za účast a vítězkám blahopřeji. Ty se zúčastní krajského kola v Pardubicích, které se bude konat 25. 3. 2015. Budeme jim všichni držet palce! Vive le français!

Mgr. Jana Helánová

Přidáno