Školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol. Řeší se v ní náročné gramatické úkoly a hodnotí se i slohová práce na zadané téma.

Školní kolo II. kategorie této soutěže proběhlo na naší škole na začátku prosince. Zvítězila Zdeňka Mauerová ze třídy 3.B před Petrem Moozem z 8.S a Annou Volečkovou z 1.L. Zdeňka Mauerová a Petr Mooz reprezentovali naše gymnázium v okresním kole.

To se uskutečnilo 2. 2. 2017 na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách. Oba soutěžící dokázali, že si postup zasloužili. V konkurenci 18 žáků z devíti středních škol si vedli výborně. Petr Mooz v okresním kole obsadil 1. místo a postupuje do krajského kola. Zdeňka Mauerová úspěch našeho gymnázia završila pěkným 5. místem.

Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

PhDr. Zdeňka Valčíková

 

Přidáno