Silový čtyřboj, krajské kolo, Moravská Třebová, 27. 3. 2018

Dne 27. 3. 2018 se v tělocvičnách Gymnázia Moravská Třebová uskutečnilo krajské kolo družstev v silovém čtyřboji. Naši školu reprezentovali Anežka Nárovcová, Kateřina Popelková, Viktorie Kašparová, Hana Kopková, Monika Cápalová, Daniel Fluksa, Jakub Pavlík, Denis Mrvoljak a Vojtěch Marek. Dívky soutěžily v disciplínách šplh na tyči, trojskok do dálky z místa, hod plným míčem vzad a leh – sed za 1 minutu, chlapci soutěžili ve shybech podhmatem na doskočné hrazdě, tlaku s velkou činkou v lehu (75 % hmotnosti závodníka), trojskoku do dálky z místa a vznosech na doskočné hrazdě. Všichni závodníci předvedli skvělé výkony, velmi sympatické bylo vzájemné povzbuzování bez ohledu na školu, ze které závodník pochází. Naše dívky před poslední disciplínou (leh  – sed ) držely první místo, v závěrečné disciplíně byly těsně předstiženy družstvem VSŠ a VOŠ Moravská Třebová a skončily tedy na vynikajícím druhém místě (v případě vítězství by dívky postoupily do celostátního kola). Družstvo chlapců po výborných výkonech obsadilo čtvrté místo.

Děkujeme všem reprezentantům našeho Gymnázia a přejeme jim hodně sportovních úspěchů v dalších soutěžích. V příštím roce se této skvělé soutěže určitě opět zúčastníme.

Mgr. Jiří Linhart

 

 

Přidáno