Silový čtyřboj, krajské kolo, 4. 4. 2017, Moravská Třebová

Dne 4. 4. 2017 se družstvo dívek a chlapců naší školy zúčastnilo krajského kola v silovém čtyřboji družstev v tělocvičnách Gymnázia Moravská Třebová. I přes velkou atraktivitu se soutěže zúčastnila pouze 2 družstva chlapců a 3 družstva dívek. Chlapci změřili své síly v těchto disciplínách: shyby podhmatem na doskočné hrazdě, tlak v lehu s velkou činkou, trojskok do dálky z místa a svisy vznesmo nadhmatem na doskočné hrazdě. Dívky soutěžily v těchto disciplínách: hod plným míčem do dálky, šplh s přírazem na tyči 4, 5 m, trojskok do dálky z místa a leh – sed za 1 minutu. Ve všech disciplínách podali soutěžící skvělé výkony, v průběhu jednotlivých soutěží panovala přátelská atmosféra, ve které se všichni vzájemně povzbuzovali a fandili  všem účastníkům. Družstvo dívek našeho Gymnázia ve složení Kateřina Popelková, Anežka Nárovcová, Viktorie Kašparová a Martina Kejhová obsadilo třetí místo za vítězným družstvem VSŠ a VOŠ Moravská Třebová a druhým Gymnáziem Moravská Třebová, družstvo chlapců ve složení Lukáš Slavík, Robin Richter, Dennis Michel Vymer a Daniel Fluksa obsadilo druhé místo za vítězným Gymnáziem Moravská Třebová. Blahopřejeme všem účastníkům ke skvělým výkonům a věříme, že se stejné soutěže zúčastníme i v příštím roce.

Mgr. Jiří Linhart

 

 

 

Přidáno