S výzvou č. 56 do Anglie

Čtyřicet studentů z jevíčského gymnázia se díky svým studijním výsledkům a aktivnímu zapojení se do přípravy školních akcí mohlo vydat na týdenní výlet do Velké Británie, konkrétně do přímořského města Brighton. Zde byli ubytováni v hostitelských rodinách, jež jim poskytly azyl po dobu tří nocí. Během nich se alespoň částečně mohli seznámit se způsobem života tamějších obyvatel. V dopoledních hodinách všichni žáci docházeli na tříhodinovou výuku angličtiny. Její náplní byly různé hry s cílem procvičování jazyka a „rozmluvení“ studentů. Odpoledne potom podnikali výpravy po Brightonu a jeho okolí. Navštívili mimo jiné renesanční zámek Leeds Castle v Kentu, doky v Portsmouth, včetně muzea námořnictví a bitevní lodi Victory, bílá skaliska zvaná Seven Sisters v blízkosti pobřežního města Hastings a další. Poslední den věnovali prohlídce Londýna. I přes chvílemi nepříznivé počasí se zájezd velice vydařil a navzdory náročnosti cesty i pobytu se snad brzy naskytne podobná odměna.

Adéla Sedláčková a Zdeňka Mauerová, 2. B

 

Přidáno