Přírodovědný klokan 2014

Již každoročně se studenti prvních a druhých ročníků všeobecného gymnázia účastní soutěže Přírodovědný klokan. Letos na podzim tomu nebylo jinak. Školního kola této soutěže se zúčastnilo 44 studentů, ze kterých vyšli tito vítězové: 1. místo – Jan Moučka (2.B), 2. místo – Aneta Zezulová (6.S), 3. místo – Kristýna Bažantová (2.B). Všichni tři studenti získali také velmi pěkná umístění v rámci okresu Svitavy: Jan Moučka – 2. místo, Aneta Zezulová – 6. místo, Kristýna Bažantová – 8. místo. Studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a také ve studiu.

Komise přírodních věd

Přidáno