Prezidentské volby na Gymnáziu Jevíčko

11. listopadu 2012 se aula Gymnázia Jevíčko opět proměnila ve volební místnost. Zářijové studentské volby se konaly v souvislosti s volbami do zastupitelstev jednotlivých krajů, nyní mohli žáci dát hlas svému oblíbenému kandidátu na úřad prezidenta České republiky. Na výběr měli z osmi kandidátů potvrzených Ministerstvem vnitra ČR.

Voleb se mohl zúčastnit každý student starší patnácti let. Tříčlenná volební komise zkontrolovala věk voliče podle předem připraveného seznamu a poté mu byl vydán volební lístek. Za plentou studenti označili svého kandidáta a nakonec lístek vhodili do připravené volební urny. Po skončení voleb komise spočítala hlasy jednotlivých kandidátů a výsledky předala pedagogovi, jenž byl garantem voleb. Ten je odeslal k celkovému zpracování.

Cílem projektu bylo seznámit studenty nejen se systémem volby prezidenta České republiky, ale také je vést k poznání základních demokratických principů a vlastní účasti ve skutečných volbách.

Studentské prezidentské volby připravila společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách.

Jaromír Baranok

Přidáno