Přednáška z meteorologie a klimatologie, 30. 11. 2016

Dne 30. 11. 2016 se na našem Gymnáziu uskutečnila přednáška  pracovníka ČHMÚ Praha, pana Mgr. Martina Tomáše, na téma METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE. Mgr. Martin Tomáš poutavou formou seznámil žáky prvních ročníků  s historií i současností předpovídání počasí, upozornil žáky na možnosti sledování některých meteorologických jevů prostřednictvím aplikací na jejich mobilních telefonech a v neposlední řadě ukázal žákům i některé přístroje a seznámil žáky s jejich funkcí. Pan Mgr. Martin Tomáš věnoval škole řadu výukových posterů a rovněž některé meteorologické přístroje. Přednáška byla odborně vedena populárně vědeckou formou, takže byla bez obtíží srozumitelná i žákům prvních ročníků gymnázia. Doufáme, že i v příštích letech se nám podaří zajistit tuto výbornou akci, která pozitivně přispěla k výuce geografie v prvních ročnících gymnázia.

Mgr. Jiří Linhart

Přidáno