Přednáška Meteorologie, klimatologie

Dne 19. 12. 2017 se v odborné učebně biologie – chemie uskutečnila přednáška pracovníka ČHMÚ Mgr. Martina Tomáše na téma Meteorologie, klimatologie, předpovídání počasí. Přednášky se zúčastnili žáci prvních ročníků Gymnázia resp. Lycea. Pan Mgr. Martin Tomáš poutavou populárně vědeckou formou seznámil naše žáky se zákonitostmi předpovědi počasí, základními meteorologickými přístroji a faktory ovlivňujícími klima na celé planetě Zemi. Ve své přednášce využil i aktuální družicové snímky odhalující zajímavé procesy v atmosféře (požáry v Kalifornii, hurikány v Karibiku, písečné bouře v severní Africe nebo klimatické změny v podhůří Himalájí. Dále Mgr. Tomáš seznámil žáky s mobilními aplikacemi umožňujícími amatérské sledování procesů a jevů v atmosféře a s jejich využitím v praktickém životě. Všichni účastníci přednášky poznali, že předpověď počasí je složitý proces zahrnující nejen zpracování údajů z mnoha zdrojů, ale především jejich interpretaci do skutečné povětrnostní situace. Osobnost a zkušenosti meteorologa jsou i v dnešním digitálním světě nezastupitelné. Věříme, že podobnou přednášku se nám podaří zorganizovat i v příštím školním roce.

Mgr. Jiří Linhart

Přidáno