Požární ochrana očima dětí

Všichni studenti ze třídy 4.S se zapojili do výtvarné soutěže s názvem Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdužení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž proběhla v červnu, a to na úrovni okresní, krajské a celostátní. Naši studenti dosáhli vynikajících výsledků.
V okresním kole se na 1. místě umístila kolektivní práce studentů Zdeňka Hrazdiry, Denise Jamného, Dennise Vymera, Adama Kraváčka a Pavla Goše, 2. místo obsadily dvě práce – autory první práce jsou Petr a Pavel Moozovi, Jana Komoňová, Aneta Zezulová a Tereza Švecová; autory druhé – Michael Jordán, Natálie Jirglová, Šárka Vašíčková, Jiří Lepka a Štěpán Neubauer.
Všechna tři výtvarná díla postoupila do krajského kola, kde získala pěkné 2. místo.
Všem zúčastněným blahopřejeme.

Přidáno