Osvětim – Polsko

Dne 28. května se studenti Gymnázia v Jevíčku pod vedením pana profesora Wiltsche a paní profesorky Hrbáčkové vypravili na exkurzi za poznáním pochmurné historie 2. sv. války – do polské Osvětimi.
Autobus, který vezl studenty z různých tříd, byl ke gymnáziu přistaven již brzy ráno v 5 hodin. Abychom se ke koncentračnímu táboru dostali pokud možno co nejdříve, bylo zapotřebí vyrazit skutečně v brzkých hodinách. Když jsme se po několika zastávkách přiblížili k cíli naší cesty, pan profesor Wiltsch nám dopodrobna vylíčil historii celého tábora a ochotně zodpověděl všechny naše dotazy. Osvětim je místem, které dodnes připomíná páchání nepředstavitelných zločinů nacisty během 2. sv. války, je zpřístupněno pro širokou veřejnost a v podstatě každý den zde probíhají desítky zahraničních návštěv a zájezdů.
Na místě jsme neplánovaně dostali přiděleného polského průvodce, který nás celým komplexem prováděl. Pan Wiltsch nám původně chtěl dělat průvodce sám, ale změněné tamní podmínky tuto dřívější možnost neumožnily. Každý z nás obdržel sluchátka, abychom mohli i z větší vzdálenosti slyšet podrobný výklad průvodce a zároveň i precizní překlad do češtiny pana Wiltsche.
Jak celý komplex bude vypadat na půdorysu, jsme věděli z mapy, avšak jak hrozivá je i po letech skutečná atmosféra tábora, na tu nás nikdo připravit nemohl. Koncentrační tábor je složen celkem ze tří částí: Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau a Auschwitz III Monowitz. My jsme měli možnost vidět tu nejvíce zachovalou, část Auschwitz I. Do dnešních dob je tato oblast takřka v původním stavu a ukazuje nám skutečnou tvář děsivých událostí, které se nejen tady v Osvětimi udály za 2. sv. války. Viděli jsme spousty „baráků“, kde je dnes vystavena expozice věnovaná lidem, kteří tu ztratili svůj život. Prošli jsme si i ta místa, která byla cílem existence tábora – krematoria a pece. Těžko lze napsat o Osvětimi něco pěkného, když tu zaplatilo životem na 6 milionů lidí. Minimálně si ale z těchto míst člověk odnáší poučení o kruté pravdě, která by stále měla být připomínána.
Odpoledne byl náš program zaměřen na výlet do Krakova, jednoho z nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst Polska. Tam jsme dostali několikahodinový rozchod, který každý využil po svém. Někteří se byli podívat v katedrále, kde spočívá mj. i bývalý polský prezident Lech Kaczyński a mnoho bývalých panovníků. Naneštěstí se až doposud modrá obloha začala rychle plnit bouřkovými mraky, což bylo jasným signálem, že onen dlouhý rozchod přečkáme pod deštníky. I když je Krakov jedna velká rovina, takhle náhlá změna vyvolávala dojem horského počasí. Sraz byl určen na 17. hodinu před autobusem, kam všichni s pomocí mapky bez problémů trefili.
Před námi byla už jen 4 hodinová cesta domů, kterou nám vyučující zpříjemnili trefným filmem Gympl a několika zastávkami. Jsme rádi, že jsme mohli vidět a navštívit místa, která sice nepatří mezi veselá, ale z hlediska historie jsou těmi, která by každý člověk měl alespoň jednou v životě navštívit. Velké poděkování patří profesorům panu Wiltschovi a paní Hrbáčkové, že pro nás tuto přínosnou exkurzi zorganizovali.

Martin Geršl, student 1. B, foto Jaromír Koudelka 1. B

Přidáno