Oslavy 120. výročí založení školy

Vivat academia!

Když se zhruba před 120 lety scházeli iniciátoři myšlenky založení ryze české školy v Jevíčku, asi jen zbožně doufali, že je výtvor jejich vlasteneckého přesvědčení přežije o více než století, a jistě nemohli tušit, že z původní zemské vyšší reálky vznikne nynější Gymnázium Jevíčko, které se v historii zapíše coby institut vzdělávání vysokých kvalit. A 120 let je už pořádná cifra, která si zaslouží oslavu se vším všudy!
A tak se tedy 16. a 17. září náležitě slavilo… Celá akce byla nejprve posvěcena při mši v kostele Nanebevzetí panny Marie. Následně se všichni přítomní přesunuli přímo do budovy školy, kde se abiturienti mohli zapsat do databáze, prohlédnout si tabla absolventů či si prostě jen projít prostory, ve kterých strávili několik let svého života, a porovnat jejich vzhled s tím, co utkvěl v jejich paměti.
V deset hodin se s blahopřáním připojil pěvecký sbor Cantilo, který si pro tuto příležitost připravil několik písní. Následně již mohlo začít slavnostní zasedání pedagogické rady v aule gymnázia, kde vedle proslovů představených osob, které vyzdvihly význam gymnázia pro region a také přislíbily pokračovat ve snaze o jeho zachování i do budoucna, vystoupili někteří současní i bývalí studenti, aby předvedli své hudební nadání.
Poté se započalo řazení všech přítomných absolventů do slavnostního průvodu, přičemž ti nejstarší maturovali v roce 1949. Za doprovodu mažoretek a dechové hudby se shromáždění dopravilo až na náměstí, odkud se přesunulo do hotelu Morava, kde byl průběh ponechán na uvážení každého, což ocenily především starší ročníky.
Na závěr děkujeme všem dobrovolníkům z řad studentů i zaměstnanců školy, kteří obětovali svůj volný čas a přispěli ke zdárnému průběhu celého dne, a také všem sponzorům, kteří finančně podpořili gymnázium.

Zdeňka Mauerová, Adéla Sedláčková

Přidáno