Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Žáci řeší gramatické úkoly a píší slohovou práci na zadané téma.

Školní kolo II. kategorie této soutěže se uskutečnilo na naší škole v prosinci. Zvítězila Simona Čapková z třídy 1.A před Sárou Pětvalskou z 2.A. Tyto studentky reprezentovaly naše gymnázium v okresním kole. To proběhlo 9. 2. 2016 na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách. Sára Pětvalská se v této náročné soutěži umístila na krásném čtvrtém místě a je náhradnicí do krajského kola. Simona Čapková, která obsadila 17. místo, byla nejmladší účastnicí, a tak především sbírala zkušenosti do dalších ročníků soutěže.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Přidáno