Obvodní kolo ve fotbale – 1. místo

Družstvo chlapců obsadilo 1. místo v obvodním kole ve fotbale, které se konalo v Moravské Třebové 11.10.2012. Tímto postupují do okresního kola ve Svitavách. Všem blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Přidáno