O prázdninách do Vídně

Komu by se chtělo o prázdninách vstávat ve čtyři hodiny? Komu? Nadšeným studentům z jevíčského gymnázia. Ti totiž letos 26. října o podzimních prázdninách vyrazili na jednodenní zájezd do hlavního města našeho jižního souseda.
Zde jsme navštívili nejznámější pamětihodnosti města Vídně. Nejdříve jsme se prošli do podzimu oděnými zahradami barokního zámku Schönbrunn. Na vyvýšenině v dáli jsme viděli altánek Gloriette, na úpatí pod ní velkolepou Neptunovu kašnu. Většina z nás poprvé navštívila budovu parlamentu, kde nás uchvátily dlouhé chodby a kde na nás dýchl řecký antický styl. Socha bohyně Pallas Athény, která se nachází před budovou, dohlíží nad zasedáním parlamentu a je symbolem moudrosti. K zajímavostem Vídně také patří Hundertwasserhaus, jehož architekt se vyřádil co se barev a linií týče. Po návštěvě několika dalších památek jsme dorazili do pověstného Prátru, kde jsme si to také užili, zkoušeli jsme naši odvahu na nejrůznějších atrakcích nebo ve strašidelném domě.
Doufám, že si celý den užili i pedagogové, především pan profesor Vladimír Macků, kterému patří poděkování za zorganizování zájezdu.
Za účastníky zájezdu Tereza Finsterlová 1.B

Přidáno