O Evropské unii jinak

Dne 3. 4. 2017 proběhla pro studenty 3. ročníku  přednáška Studuj, pracuj, cestuj v EU! Mgr. Lucie Hylmarová z pardubického Eurocentra představila přítomným, jaké možnosti plynou občanům z členství v Evropské unii. Na rozhovor s ní se můžete těšit v některém z dalších čísel školního časopisu Gymjev Express.

 

Mgr. Lenka Hrbáčková

Přidáno