„Nebojme se myslet“

Dne 18. 12. 2015 brzy ráno jsme já, Kateřina Dočekalová a Tereza Hrouzková v doprovodu profesorky Hrbáčkové vyrazily do Olomouce, abychom se zúčastnily soutěže „Nebojme se myslet“ na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Prvního kola šestého ročníku se zúčastnilo celkem 140 studentů a studentek středních škol. Soutěž je určena pro studenty předposledních a absolventských ročníků a snaží se u nich rozvíjet kritické myšlení. Byly nám zadány čtyři známé citáty, z nichž jsme si měli jeden vybrat a napsat na téma daného citátu vlastní filosofický text ve formě úvahy. Autoři dvaceti nejlepších esejí z národního kola mohou soutěžit o účast na Mezinárodní filosofické olympiádě v Belgii. Ani jedné z nás se sice nepodařilo dostat mezi dvacet nejlepších, ale byla to velká zkušenost a já osobně jsem ráda, že jsem se soutěže zúčastnila.

Marie Chladilová, 3. B

 

Přidáno