Nebojme se myslet již po páté

Dne 12. 12. 2014 se na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal již V. ročník filozofické soutěže Nebojme se myslet. Své schopnosti se spolu s dalšími asi dvěma sty studenty rozhodli změřit 3 zástupci jevíčského gymnázia – Eva Zdvořilá (7.S), Milan Ptáčník (3.A) a Jiří Bednařík (4.B). O průběhu a výsledcích soutěže se blíže dočtete v březnovém čísle školního časopisu Gymjev Express, který naleznete zde.

Za vzornou reprezentaci děkujeme.

Komise společenských věd

Přidáno