Miniolympiáda z přírodovědy 2014

Ve středu 5. března 2014 přivítal zastupující ředitel Mgr. Jiří Janeček v aule Gymnázia Jevíčko 61 žáků 5. tříd okolních základních škol na 7. ročníku soutěže Miniolympiáda z přírodovědy. Všechny děti byly plny očekávání a těšily se na program soutěže. Po absolvování soutěžních úkolů je čekalo překvapení v podobě vystoupení mažoretky Martiny Mackerlové, báječných muzikantů Antonína Staňka, Jana Šafáře a Tomáše Haase, kteří zahráli a zazpívali nejznámější hity posledního desetiletí. Dále pak byly dětem předvedeny atraktivní chemické pokusy v podání Davida Širůčka a Lucie Greplové a některé méně nebezpečné pokusy si pak mohly děti vyzkoušet vlastníma rukama.
Na závěr se všichni soutěžící opět sešli v aule, kde jim byly předány diplomy
a sladkosti a nejlepší z nich obdrželi pěkné věcné ceny. Na 2. – 4. místě se umístila tato děvčata: Aneta Nechutová ze ZŠ Jaroměřice, Denisa Hadrová ze ZŠ Jevíčko a Denisa Zdvořilá ze ZŠ Velké Opatovice. Nejlepším řešitelem letošního ročníku se stal Tomáš Zatloukal ze ZŠ Knínice u Boskovic. Velmi šikovné byly i děti ze ZŠ Vranová Lhota, ZŠ Moravská Chrastová a ZŠ Moravská Třebová, Čs. armády.
Fotografie z této akce naleznete zde.

Přidáno