Matematické úspěchy ve školním roce 2018/2019

I když matematika nepatří u řady studentů k nejoblíbenějším předmětům, řada z nich se s chutí účastní řady soutěží.
Na začátku školního roku pořádá Mensa ČR soutěž Logická olympiáda, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online. V tomto školním roce se kategorie C – střední školy – zúčastnilo 388 studentů Pardubického kraje a mezi nimi bylo také devět studentů z 1., 2. a 3. ročníků gymnázia. Nejúspěšnější z nich byla Jana Bidmonová z 2. B, která se umístila na 46. místě a účast v krajském kole jí těsně unikla, protože do krajského kola bylo pozváno 45 nejúspěšnějších.
K pravidelným soutěžím, kterých se naši studenti účastní, patří také mezinárodní soutěž Matematický klokan. 25. ročník této soutěže proběhl v březnu, zúčastnilo se jí 57 studentů 1. až 3. ročníků ve dvou kategoriích. A také zde jsme zaznamenali úspěch. Okresní kolo v kategorii Student (3. a 4. ročníky středních škol) vyhrál Martin Borýsek z 3. B, který současně získal 5. místo v krajském kole této soutěže.


Dalším velmi cenným úspěchem Martina Borýska, a tedy i naší školy, je 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie A, která je nejnáročnější matematickou soutěží středních škol. K tomuto úspěchu Martina přivedla poctivá příprava a odborné konzultace s RNDr. Dagem Hrubým, kterému tímto děkujeme.
Všem studentům, kteří se zapojují do matematických soutěží, děkujeme za reprezentaci naší školy.
Za komisi matematiky

Helena Hufová

Přidáno