Matematické úspěchy na gymnáziu

Přestože je matematika mezi veřejností pojmem méně oblíbeným, u řady studentů naší školy tomu tak není. Mimo svých základních povinností se studenti účastní různých matematických akcí.

Jednou z prvních soutěží školního roku je Logická olympiáda, pořádaná Mensou ČR, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online. V tomto školním roce se kategorie C – střední školy – zúčastnilo 377 studentů a mezi nimi bylo také šest studentů z tříd 2. B a 3. B gymnázia. Do krajského kola bylo pozváno 45 nejúspěšnějších. Mezi nimi byl také Martin Borýsek, student 2. B, který v Pardubicích vybojoval pěkné 18. místo.

K pravidelným soutěžím, které na naší škole probíhají, patří také mezinárodní soutěž Matematický klokan. 24. ročník této soutěže proběhl v březnu a ani zde jsme se neztratili. V rámci okresního kola v kategorii Junior (1. a 2. ročníky SŠ) se v první desítce soutěžících umístili hned dva naši zástupci. Na 10. místě (z 307 zúčastněných) to byla studentka 2. B Adéla Parolková a vítězem této kategorie se stal Martin Borýsek, který současně získal 2. místo v této soutěži v rámci Pardubického kraje (1048 soutěžících).

Třetím a také nejcennějším úspěchem Martina Borýska a tedy i naší školy je 1. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie B, která je nejnáročnější matematickou soutěží středních skol. Tohoto úspěchu dosáhl Martin především díky své píli a spolupráci s panem RNDr. Dagem Hrubým, kterému patří velký dík.

Martinovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr.   Helena Hufová

 

Přidáno