Kurz primární prevence 2019

            V rámci výuky ve druhém ročníku gymnázia a kombinovaného lycea se uskutečnil v termínu 17. 6. – 19. 6. 2019 Kurz primární prevence, pro žáky gymnázia (KPP) a 17. 6. – 21. 6. 2019 Přírodovědná exkurze, pro žáky lycea (KPP + PE).

Oba kurzy jsou specifickou součástí školního vzdělávacího programu a jsou tedy povinné.

            Cílem bylo seznámit žáky s prevencí sociálně-patologických jevů, s riziky užívání omamných a psychotropních látek a jinými druhy rizikového chování (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, šikana, kyberšikana atd.). Dalším cílem bylo vzájemné poznávání a utváření sociálních vztahů, a také sebepoznání v mnoha ohledech. Žáci pracovali v třídních kolektivech, společně plnili zadané úkoly formou sportovních nebo jiných zážitkových her.

Výsledkem byl společně prožitý čas a věřím, že si odnesli i spoustu krásných zážitků. KPP se konal v rekreačním středisku Motýlek ve Svojanově u Moravské Třebové. I neskutečně krásné prostředí okolí Svojanova přispělo k perfektní atmosféře celého kurzu.

Mgr. Jana Sedláčková

Osobní postřehy našich studentů (neupravené)…

 • jsem ráda, že jsme neměli telefony, díky tomu jsme se bavili společně, a i s lidmi, kteří mi třeba nebyli tak blízcí
 • bazén – super
 • skvělé hry, výborné jídlo, luxusní ubytování, hodně společně stráveného času
 • orienťák bych příště vynechal, byl chaotický
 • málo poledního klidu
 • orienťák byl super zábavný
 • práce v týmu – super
 • chyběla mi tam nějaká přednáška
 • některé běhací hry, vzhledem k počasí, vynechat
 • škoda, vydržel bych i týden
 • rozdělení tříd na A, B, L
 • táborák, neskutečná sranda
 • byl to příjemný detox, poznali jsme profesory i z jiné stránky

 

Přidáno