Kulinářská fyzika

30. května se na našem gymnáziu konala přednáška s názvem Kulinářská fyzika. Tato akce je součástí projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a připravila ji RNDr. Renata Holubová, CSc., vedoucí oddělení didaktiky fyziky.
Přednáška umožnila studentům odkrýt záludnosti přípravy jídel z pohledu fyziky. Naši studenti nebyli pouze pasivními pozorovateli, ale aktivně se na přípravě pokrmů podíleli. Ujali se například role demonstrátorů. Největší ohlas vzbudilo rozmáčknutí syrového vajíčka jednou rukou. Studentům byly demonstrovány různé pokusy s mikrovlnnou troubou a indukčním vařičem.
Závěrem děkuji dr. Holubové za poutavou a velmi inspirující přednášku, která studentům objasnila mnoho praktických fyzikálních problémů.

Přidáno