Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 se brzy ráno vydali na dlouhou cestu do Pardubic Dennis Vymer a Kristýna Bažantová, aby se účastnili krajského kola Soutěže v anglickém jazyce, kategorie 3B určené pro studenty, kteří pochází z bilingvní rodiny nebo strávili delší čas v anglicky-mluvící zemi. Po úvodním náročném poslechu na úrovni CAE následovalo úmorné čekání až do odpoledních hodin, kdy dostali šanci každý zvlášť pohovořit na téma rodinné problémy. Výsledkem jejich snahy bylo konečné umístění na 4. a 5. místě v konkurenci 9 studentů, což určitě potěšilo je samotné tak i jejich vyučující.

Mgr. Josef Huf

Přidáno