Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Dne 11. 3. 2014 se v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Olympiády v německém jazyce kategorií III A a III B. Do kategorie III A se nám, bohužel, v letošním roce probojovat nepodařilo.
Naše studentky Aneta Zezulová z 5. S a Kristýna Valíčková z 3. B skončily v okresním kole na pěkném 5. a 6. místě. Postup do krajského kola unikl Anetě o pouhé dva body, Kristýně o tři body.
V kategorii III B pro žáky, kteří mají nebo měli trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, reprezentoval gymnázium Dennis Michel Vymer z 5. S. Ve své kategorii byl nejmladším účastníkem a umístil se na krásném 2. místě.
Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přidáno