Krajské kolo Matematické olympiády

Významného úspěchu dosáhli studenti naší školy tentokrát v matematice. V krajském kole Matematické olympiády, která se konala koncem března v Pardubicích, získal krásné 2. místo student sexty Petr MOOZ v kategorii B a studentka třídy 1. B Zdeňka MAUEROVÁ se umístila na pěkném 4. místě jako úspěšná řešitelka kategorie C.

Oběma studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poděkování patří také vyučujícím matematiky a RNDr. Dagu Hrubému, který studenty na soutěž připravoval.

Podrobnosti ve výsledkových listinách: kategorie Bkategorie C

Přidáno