Konference „Moderní trendy ve výuce“

Konference (nejen) pro výchovné poradce

Ve středu 22. října 2014 se na Gymnáziu Jevíčko sešli výchovní poradci ze škol Jihomoravského a Pardubického kraje na konferenci, kterou pro ně i laickou a odbornou veřejnost uspořádalo Gymnázium Jevíčko a Univerzita Palackého v Olomouci. Tématem konference byly moderní trendy ve výuce.
V úvodu přivítal všechny přítomné ředitel Gymnázia Jevíčko Mgr. Jiří Janeček spolu se starostou města Jevíčko Ing. Romanem Müllerem a poté následovaly jednotlivé příspěvky přednášejících.
Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy v Brně, měl připravenou prezentaci, jež se týkala vztahů dítěte a vzdělání a dítěte k učiteli. Rovněž referoval o vztahu rodičů, školy a dítěte.
Po diskusi vystoupil se svojí přednáškou RNDr. Dag Hrubý. Poukázal v ní na různé pohledy na vzdělání v kontextu světových dějin.
S metodami práce a hodnocením ve waldorfské základní i střední škole a jejich významem pro vytváření klíčových kompetencí seznámil posluchače Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel Střední odborné Waldorfské školy v Ostravě.
Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouc zasvěceně pohovořila o moderních trendech ve výuce coby výzvě nejen pro pedagogické pracovníky škol.
Na závěr konference vystoupil pedagog Gymnázia Jevíčko RNDr. Lukáš Müller, Ph.D., který všem přítomným představil nový čtyřletý studijní program – Lyceum.
Ze zájmu diskutovat o problematice zmíněné v jednotlivých příspěvcích a z kladných ohlasů účastníků, kteří ocenili příjemnou, tvůrčí a přátelskou atmosféru konference, vyplynulo, že takovéto vzdělávací akce mají smysl, jsou přínosem pro všechny zainteresované. Pevně věříme, že příští konference bude stejně úspěšná jako ta letošní.

Přidáno