Komiks žáky stále baví

Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. 22. listopadu se v aule školy sešlo 21 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých Opatovic. Tématem byl příběh s humornou zápletkou. Soutěžící začali pracovat na svých komiksech hned po zahájení soutěže v 8 hodin a postupně kolem poledne svá díla dokončovali.

I letos neměla porota jednoduchý úkol. Hodnotila se nejen výtvarná úroveň, ale i text a originalita příběhu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže uvedla písní Klobouk ve křoví studentka Vanesa Pařilová. A pak již následovalo konečné rozhodnutí poroty.

Čtečku knih za první místo v soutěži získala Karolína Oujeská ze ZŠ Boskovice, druhé místo obsadila Ester Láníková rovněž ze ZŠ Boskovice a třetí místo patřilo Elišce Hrdé ze ZŠ Velké Opatovice. Porota také udělila cenu za originalitu. Tu získala Anežka Humplová ze ZŠ Jevíčko. Práce žáků posoudili i studenti gymnázia. Nejvíce se jim líbil komiks Doubravky Lexmanové ze ZŠ Jaroměřice. Všichni soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním listem a drobnými upomínkovými předměty.

Děkujeme všem učitelům, kteří se žákům věnovali a umožnili jim ukázat svůj talent i jinde než na své škole.

PhDr. Zdeňka Valčíková

Přidáno